Depresja wśród dzieci i młodzieży jest coraz częstszym problemem. Problemów młodego człowieka nie można nigdy bagatelizować. Warto, abyś wiedział, jakie są objawy depresji u nastolatków i w jaki sposób możesz im pomóc.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne, aby móc mówić o prawidłowym codziennym funkcjonowaniu. Niestety każdego roku stwierdza się coraz częstsze występowanie depresji u młodych ludzi. Nieleczone zaburzenia psychiczne mogą doprowadzić do prób samobójczych, odebrania sobie życia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że depresja jest chorobą, która wymaga psychoterapii, czasem nawet farmakoterapii.

Jakie są oznaki depresji u dzieci i młodzieży?

Depresja młodzieńcza wśród nastolatków staje się coraz większym problemem. Jak wiadomo, okres dojrzewania jest wyjątkowo trudny dla młodego człowieka, wiąże się z buntem, niesubordynacją. Pojedynczy epizod depresyjny nie stanowi powodu do niepokoju, bo zdarza się każdemu, niezależnie od wieku. Gorzej, jeśli stan psychiczny pogarsza się, zaburzenia nastroju utrzymują się długotrwale. Depresja jest zaburzeniem psychicznym, najczęściej o charakterze przewlekłym, które daje różne objawy somatyczne.

Objawy depresji u dzieci są najczęściej podobne, zbliżone w mniejszym lub większym stopniu. Typowe jest pogorszenie nastroju przez większą część dnia lub nawet codziennie. Widać u nastolatka spadek energii, sprawia wrażenie ciągle zmęczonego. Dochodzi do osłabienia koncentracji i problemów ze skupieniem uwagi. Za szczególnie niebezpieczny symptom uznaje się myśli samobójcze. Niektórzy podejmują nawet próby odebrania sobie życia, okaleczają się.

Charakterystyczne dla depresji są także zaburzenia snu, które objawiają się trudnościami z zasypianiem, wybudzaniem się lub zwiększonym zapotrzebowaniem na wypoczynek. Przy depresji dziecko czuje niepokój, odczuwa napięcie emocjonalne. Ma poczucie beznadziei, towarzyszą mu pesymistyczne myśli. Nadmiernie reaguje na krytykę, obwinia się za różne wydarzenia. Jest smutne, przelęknione.

Podsumowując, najczęstsze objawy depresji u młodzieży to:

 • Obniżenie nastroju,
 • Zaburzenia snu (problemy ze snem),
 • Drażliwość,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Myśli samobójcze,
 • Niska samoocena,
 • Pogorszenie wyników w nauce,
 • Agresja,
 • Buntowanie się,
 • Zaburzenia koncentracji,
 • Pesymizm,
 • Pobudzenie psychoruchowe,
 • Krytyczna postawa,
 • Napięcie emocjonalne,
 • Urojenia i halucynacje,
 • Poczucie beznadziejności,
 • Pogorszenie apetytu (brak łaknienia).

Dlaczego występują objawy depresji u nastolatków?

W grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia depresji są osoby mające zaburzenia gospodarki hormonalnej. Przyczyną schorzenia są także uwarunkowania genetyczne, predyspozycje biologiczne. Depresja może wystąpić przy długotrwałym narażeniu na czynniki stresowe. Nawet rozwód rodziców może być źródłem problemów, zła sytuacja rodzinna lub trauma (śmierć bliskiej osoby, molestowanie seksualne, przemoc psychiczna). U młodzieży często za depresję odpowiada niska samoocena i samokrytyka. Duży wpływ na jej rozwój ma środowisko szkolne i rówieśnicy.

Na czym polega leczenie depresji u nastolatków? Gdzie szukać pomocy?

Jeśli diagnoza depresji ma być trafna, to niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego z pacjentem. Specjalista ma za zadanie dowiedzieć się, co stanowi źródło problemów. Kluczowe staje się znalezienie pierwotnej przyczyny depresji u dzieci, aby móc ją wyeliminować.  Leczenie depresji u młodzieży to przede wszystkim psychoterapia. Nie zawsze psycholog wystarczy, szczególnie przy zaawansowanych objawach zaburzeń. Wie on, jak rozpoznać depresję, ale w przypadku leczenia niezbędna staje się pomoc specjalisty.

Jeżeli ma zostać wprowadzona farmakoterapia, konieczny staje się psychiatra. Tylko on ma odpowiednie uprawnienia do tego, aby postawić diagnozę i przepisać leki. Leczenie depresji u dzieci polega głównie na psychoedukacji. Za jej pomocą możliwe jest dostrzeżenie niepokojących symptomów we wczesnym stadium choroby. Podjęcie odpowiednich kroków sprawia, że problem się nie pogłębia, a chory szybciej odzyskuje zdrowie psychiczne.

Jakie są objawy depresyjne u dzieci i nastolatków?

Depresja może wystąpić w każdym wieku, także wśród dzieci i młodzieży. U chorych pojawiają się objawy psychotyczne, zachowania agresywne, stany lękowe. Mogą wystąpić także zaburzenia łaknienia i snu oraz szereg innych symptomów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Schorzenie to wymaga leczenia, w przeciwnym razie może stanowić zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia chorego.